Trädgårdsskötsel

Vi sköter om din trädgård från vår till vinter.

Tillsammans gör vi upp en skötselplan där vi planerar tid och åtgärder efter er ambition. Vi klipper gräs, ogräsbekämpar, reducerar häckar och buskar, planterar, gödslar och mycket mer.

Trädgårdsskötsel

Skötsel omfattar bland annat rensning av ogräs, skötsel av rabatter, beskärning av buskar och träd, gräsklippning, lövupptagning m.m. Vår målsättning är att på ett professionellt sätt, i ett nära samarbete med dig som kund, utföra arbetet för utökad trivsel i trädgårds- och utemiljöer.

Rätt skötselåtgärd vid rätt tillfälle blir trivsel

I det dagliga arbetet anstränger vi oss för att åstadkomma det bästa resultatet. Är du privatperson har du möjlighet att nyttja skattereduktion, RUT-avdrag på de flesta tjänster inom skötsel. Från och med 1/8 2016 berättigar även trädbeskärning till skattereduktion.

Kontaktuppgifter

Våra metoder för trädgårdsskötsel är kvalitativa miljövänliga lönsamma rutinerade